Norwegian expressions - Norske uttrykk B2/C2 nivå


Dette er video og fil om veldig vanlige norske ord og uttrykk som du bør kunne på avansert nivå

PDF filen til videoene er her: Vanlige Norske uttrykk

Visit main site for more videos in more different topics
© Norwegian Classes